Szkolenie MikroTik MTCWE


Mikrotik Certified Wireless Engineer to szkolenie koncentrujące się na zagadnieniach związanych z sieciami bezprzewodowymi 802.11. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę niezbędną do wdrożenia bezpiecznej i wydajnej sieci bezprzewodowej. Kurs kończy się oficjalnym egzaminem pozwalającym na uzyskanie certyfikatu MTCWE. Szkolenie trwa trzy dni. Od uczestników wymagany jest certyfikat MTCNA

Dla kogo?

Administratorzy sieci komputerowych i technicy, którzy zdobyli już certyfikat MTCNA ale chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do konfiguracji bardziej złożonych sieci WLAN (bezprzewodowych)

Czego się nauczysz?

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie skonfigurować i monitorować wydajną sieć bezprzewodową punkt-punkt i punkt-multipunkt wykorzystując najnowsze rozwiązania oferowane przez systemy MikroTik (802.11n/ac, nv2). Uczestnik będzie również w stanie dobrać odpowiednie anteny czy rozwiązać typowe problemy występujące w tego typu sieciach

W jaki sposób

O ile podstawy teoretyczne i wykład to podstawa, staramy się by był to tylko wstęp do praktycznych warsztatów. Na szkoleniu każda większa część materiału kończy się ćwiczeniami. Uczestnik będzie korzystał z prawdziwego sprzętu a ćwiczenia są dobrane tak by odzwierciedlały realne scenariusze jakie uczestnik napotkać może w swojej pracy

Wymagania wstępne

Uczestnik powinien znać i rozumieć zasady działania sieci TCP/IP; uczestnik powinien być w stanie samodzielnie dokonywać obliczeń na podsieciach IP (CIDR); przydatna będzie znajomość j. angielskiego na poziomie pozwalającym zrozumieć dokumentację techniczną; Wymagane jest posiadanie certyfikatu MikroTik MTCNA; własny laptop

Harmonogram szkolenia

 • Zajęcia trwają 2 dni po 8 godzin zegarowych
 • Początek zajęć o godzinie 9:00, zakończenie o 17:00
 • Dwie przerwy kawowe oraz przerwa na lunch
 • Ostatniego dnia egzamin certyfikacyjny – 1 godzina

Szkolenie obejmuje:

 • Sprzęt w sieciach bezprzewodowych
 • Standardy
 • Narzędzia
 • Troubleshooting
 • Opcje zaawansowane
 • IEEE 802.11n
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 • WDS oraz MESH
 • Briding w sieciach bezprzewodowych
 • Protokół Nstreme
 • Protokół Nv2
Szkolenie MikroTik Wireless Engineer

Czas trwania szkolenia:
2 dni

Cena szkolenia:
1450 PLN Netto (1783,50 brutto)

Kwota obejmuje:

 • kurs
 • materiały szkoleniowe
 • catering (przekąski i lunch)

Miejsce szkolenia:
Inter Projekt S.A.
ul. Leona Wyczółkowskiego 10
44-100 Gliwice