Cisco CCNA Exploration


Program CCNA Exploration podzielony jest na cztery semestry. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są w języku polskim lub angielskim. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym 1 raz w tygodniu po 5 godzin, rozpoczynając od godziny 17:00. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji. Po dokonaniu zapisu kursant uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez konto na serwerze Cisco Networking Academy. Absolwenci szkolenia przygotowani są do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Egzaminy:

  • Cząstkowe - po każdym z zakończonych rozdziałów w ramach danego semestru, w formie pytań testowych, zdawane zdalnie przez kursantów.
  • Semestralne - każdy z semestrów kończy się egzaminem, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje certyfikat od firmy Cisco. Egzaminy semestralne zdawane są w formie pytań testowych, odbywają się w Laboratorium Akademii Cisco.
  • Cisco Certified Networking Associate CCNA - egzamin kończący szkolenie CCNA (po wszystkich 4 semestrach) odbywa się w centrach certyfikacyjnych Pearson VUE, ma formę pytań testowych oraz symulacji.

Program Akademi Sieciowej Cisco obejmują następujące zagadnienia:
Szkolenie obejmuje między innymi:

  • Semestr I Network Fundamentals (Podstawy sieci)
  • Semestr II Routing Protocols and Concepts (Protokoły routingu)
  • Semestr III Lan Switching and Wireless (Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe)
  • Semestr IV Accessing the WAN (Sieci WAN)

Czas trwania szkolenia:
9 miesięcy (4 semestry)

Miejsce szkolenia:
PSPP
ul. Wyczółkowskiego 10
44-109 Gliwice